Linker

Tordenskiolds-fondet i Frederikshavn
Frideric den IV's Officers Corps, Fladstrand
Danske Tordenskiold-venner/
Fredriksten Artillerie Compagnie/
Kart fra Karl XII felttog i Norge/
Tordenskiolds soldater Stavern/
Christianssands Artillerie Compagnie
Christiansteen Artillerie Compagnie

Kong Frederik IV's Tambourafdeling af 1704/
Skiedsmo Dragon Compagnie/
Slottsfrun & Gustaf III:s Wänner

Malmöhusgardet/
Nerike Wermelands Caroliner/

Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur /
Tidsskriftet Militær Historie

Nordenfieldske Grenader Compagnie/
Tordenskiold Reenactment/
Glückstadt 1717/
"Lasse i Gatan" Konungens Kapare Lars Gathenhielm/
Corps de Garde/