Akershus

Bilder fra Akershus Festning og slott:

Bildet er tatt under Regjeringens middag for Kong Harald på hans 70-årsdag 21. februar 2007. Uniformene er et forsøk på å gjenskape konstabeluniformer fra tidsperioden 1690. Akershus festning hadde da 10 konstabler som skulle være instruktører for å utdanne artillerister.
Bildet er fra 1999. Reidar Storm Olsen til venstre og Knut Sørensen nr. 2 fra venstre døde begge i 2001. Begge var med fra starten.
De tre neste bildene: Copyright SAKK
To av kong Oscars adjutanter
Knekter fra "Middelalderspillet: Margareta - Et Dronningliv"
Fra "Akershusnetter med Kong Christian IV og Stattholder Hannibald Sehested"
De følgende bilder er fra forskjellige arrangementer på Akershus sommeren 2007. De første er fra Barnefestivalen på Festningen og de andre er fra Akerhus slott og viser skuespillere og aktører fra Corps de Garde i kostymer fra to forskjellige forestillinger.
Kveldsstemning etter en forestilling. Tull, Ole og John utenfor Bygning 13
Nedenfor: Akershus Slottsdansere i taktfulle trinn ved Akershus Slotts Venner`s årsfest 2007. Corps de Garde følger årvåkent med.