Visitt i Oslo av Tordenskiolds soldater Fladstrand, 1. april 2006:

Lørdag 1. april 2006 gjorde Tordenskiolds Soldater Fladstrand* Oslo den ære å komme på visitt.

Tordenskiolds Soldater Fladstrand paraderte i området rundt Rådhuset i Oslo. Det ble avfyrt timeskudd med kanon.

Avdelingen og dens fruer la ned blomster ved statuen av Tordenskjold. Det ble holdt hilsningstale, avsluttet med salutt fra kanon og med musketter.

Det var en vakker og fargerik markering.

* Fladstrand heter nå Fredrikshav

Se ellers deres websted: http://www.tordenskiolds-soldater.dk/ med omtale av bl. a. gruppene:

  • Fladstrands Quinder anno 1717
  • Fladstrandts Artilleri
  • Frideric den IV's Livgarde
  • Fladstrands Tambourer Anno 1717