Prestebakke 2008 - 200 års minne om slaget 7. og 8. juni