Oberst Kruse og Slaget ved Riser bru

Aurskog-Høland kommune og Høland Historielag samarbeider om kommunens hovedarrangement i 2016 for å markere Karl XIIs angrep på Norge over Setskog og Høland og slaget ved Riser bru hvor oberst Kruse ventet med sine styrker.

Slaget gjenskapes i noe mindre skala med deltakere fra militærhistoriske foreninger fra Närke Wärmlands Karoliner, Bohus Elfsborgs Karoliner, Norske Dragoner av 1814 og Akershusiske ridende jegerkorps