Norsk Folkemuseum - Tidsreisen anno 1769

24. april 2016 ble det arrangert 1700-tallsmarked hvor flere historiske grupper deltok, blant annet Corps de Garde