2. august 2014 - Lier ved Kongsvinger - Gjenskaping av slaget på Lier 2. august 1814