Karlstad 2014:

Mariebergsskogen, Karlstad

27. – 28. september 2014 var to fra Corps de Garde med på matmessen «Smaka på Värmland» http://www.varmlandsmat.se/
Vi var sammen med Nerike-Wermelands regimente

Gruppen gjenskaper Nerike-Wermelands regimente under Den store nordiske krig 1700-1721

http://www.nwcaroliner.se/index.htm

Gruppen serverte 1700-tall mat og viste karolinerutstyr for interesserte. Det var over 14 000 besøkende på utstillingsområdet disse to dagene.

Corps de Garde vandret rundt på messeområdet for å bidra til interesse for standen til Nerike-Wermelands regimente. Vi antar vi bidro på en god måte.