Fest og foredrag i Holmedal, Töcksfors, Sverige 4.-6. mars 2016

Carl-Arne Melin, Morten Røed og Svein Haglund var der fra Corps de Garde

Kompanichefen för Nordmarks compagni uti Nerike-Wermelands regiment Bjuder til Bords

För 300 år sedan var Karl XII i Värmland och laddade upp för fälttåget i Norge 1716 då svenskarna bröt gränsen norr om Töcksfors vid dessa datum.

Tidigt i Ottan den 16 februari lämnar Karl XII Ystad, som vanligt rider de natt och dag och den 18 februari strax efter midnatt anländer kungen till Karlstad i en släde endast ledsagad utav en skjutpojke, sedan reskamraterna blivit ifrån åkta.

Fem dagar senare anländer han till Holmedal, där trupperna nu var samlade. Tidigt om morgen lördagen den 25 februari bryter de upp och marscherar mot Östervallskog där de tar nattkvarter i kyrkbyn. Tidigt på morgonen söndagen den 26 februari bryter de gränsen mot Norge utan att möta motstånd.

Nu på dagen (modern tideräkning) 300 år senare kommer vi att bevista Holmedal igen, platsen där svenska trupper slog läger, höll korum och förberedde sig inför att passera den Norska gränsen. Vi kommer att ha föreläsningar, exercis, korum vid den gamla kyrkans portar. På lördagskvällen bjuds ni in till kompanichefens gästabud då det bjuds på mat från hela Svenska riket mellan åren 1700-1716.

Detta blir en start på det stora jubileumsåret i Norge 2016 samt att NWR har av en tillfällighet jubileum under samma år.