Kulturfestivalen "Bom-kræsj-bang" i Halden den 5. april 2008

Paraden ble annført av Fredriksten Artillerie Compagnie
Artillerie Compagniet foresto også en dobbel salutt
Corps de Garde`s tre deltagere med expedisjonen til Halden by
De`herrer forlyster seg i byens park efter paraden
To herrer brer sin glans over almuen og deres omgivelser
Med støtte i eftertenksomhetens stund