"Kongen kommer" - Fredrikstad 26.-27. mai 2017

Den 26. og 27. mai 2017 var Corps de Garde atter igjen på visitt i Gamlebyen i Fredrikstad i anledning arrangementet "Kongen Kommer".