"Kongen kommer" - Fredrikstad 28. mai 2016

Den 28. mai 2016 var Corps de Garde atter igjen på visitt i Gamlebyen i Fredrikstad i anledning arrangementet "Kongen Kommer".

KK16