"Kongen kommer" - Fredrikstad 30. mai 2015

Den 30. mai 2015 var Corps de Garde i Gamlebyen i Fredrikstad i anledning arrangementet "Kongen Kommer".