"Kongen kommer" - Fredrikstad 25. mai 2013

Den 25. mai 2013 var Corps de Garde i Gamlebyen i Fredrikstad i anledning arrangementet "Kongen Kommer".