"Kongen kommer" - Fredrikstad 2009

Kongen ble også i år spilt av Carl-Arne Melin mens vi andre fra Corps de Garde var hans følge.