"Kongen kommer" - Fredrikstad 7. juni 2008

Den 7. juni 2008 var Corps de Garde i Gamlebyen i Fredrikstad i anledning arrangementet "Kongen Kommer".

Kongen ble spilt av Carl-Arne Melin mens vi andre fra Corps de Garde var hans følge. I tillegg til Tambourafdelingen var det også to representanter fra Stavern med i arrangementet. Her følger noen bilder fra Gamlebyen.