"Kongen kommer!" - Fredrikstad 2007

Corps de Garde var representert med to deltagere. De var d`herrer "Lilienpalm og Camenbert.

Kongen ble spilt av Dag Sæther mens Corps de Garde var med i hans følge.

Hans Majestet kong Fredrik den IV her her sammen med sitt følge inspiserer Tambourafdelingen af 1704.
Hans Kongelige Høyet Fredrik den IV og tre av hans stab
Hans Kongelige Høyet Fredrik den IV og hans følge ved en av vollportene i et avventende moment