Forsvarshistorisk oppvisning ved Karpedammen 17. juni 2006:

Bildene er fra den forsvarshistoriske oppvisningen Malmöhusgardet hadde ved karpedammen og forbrødringen med Corps de Garde i anledning arrangementet Nordens stemme på Akershus 2006. Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur sto for arrangementet. Mer om Malmöhusgardet finner du på deres hjemmeside.