Slaget om borgerskansen Halden

En ny variant av antrekk

Offiserer fra Opplandske infanteriregiment av 1690 i Halden for å være med i forsvaret av byen mot Karl 12, 4. juli 1716. Det var da byen ble satt i brann av byens innbyggere.